Pintura mobles

CHALK PAINT VS FUSION MINERAL PAINT

Chalk paint

La Chalk Paint o pintura al guix segueix sent la pintura més coneguda per decorar i pintar els mobles de casa, si que és veritat que va marcar un abans i un després en quant als grans avantatges i facilitats que ens va aportar en el seu moment però ara tenim en el mercat la innovadora pintura Fusion Mineral Paint.

Fusion Mineral Paint té totes les avantatges de la coneguda Chalk Paint i moltes més que ens faciliten la decoració del moble i aporten un acabat professional.

Característiques i comparativa de les dues pintures Chalk Paint o pintura al guix (i cases comercials) vs Fusion Mineral Paint.

Chalk Paint vs Fusion Mineral Paint

PREPARACIÓ

Cap de les dues pintures necessita preparació prèvia, això vol dir que no cal treure el vernís dels mobles antics i no cal decapar ni lijar per poder pintar damunt. Es pot pintar sobre fusta natural, pintada o envernissada.

CONSISTÈNCIA

La Fusion Mineral Paint és més lleugera i s’estén millor que no pas la Chalk Paint que ens mostra un acabat menys fi i amb més textura.

COBERTURA

Similar a les dues pintures. Necessitarem fer una o dues mans al nostre moble i en alguns casos, si el moble que volem pintar és fosc i la pintura que hem triat és d’un color blanc o molt clar necessitarem fer una tercera mà.

BARREJA DE COLORS

En els dos casos es poden barrejar les pintures entre elles (mateixa marca) per aconseguir el color desitjat.

DECAPAT

Sí,  les dues pintures es poden decapar i retirar la pintura del moble amb un paper de vidre en sec o a l’aigua.

EFECTE ENVELLIT

Amb les dues cases de pintures podem obtenir l’efecte envellit aplicant cera marró o cera fosca.

IMBERMEABILITAT

Totes dues són pintures resistents a l’aigua.

A PROVA DE TAQUES

La Fusion Mineral Paint queda protegida de les taques i és fàcil de netejar amb un drap humit cosa que la Chalk Paint no.

SEGELLAT

La Fusion Mineral Paint no requereix envernissat o encerat  ja que la pintura conté vernís. Si volem aplicar un segellat a més a més serà perquè volem donar una protecció extra a un moble que té molt ús o el volem posar a l’exterior.

La pintura Chalk Paint sempre necessitarà un producte de segellament ja sigui cera o vernís per protegir la pintura.

TÒXICS

La Fusion Mineral Paint no conté tòxics. Zero VOC (Volatile Organic Compounds) Zero substàncies químiques que s’emeten en el aire quan pintem.

Algunes marques de Chalk Paint tenen làtex, etilenglycol (anticongelant), metanol, tot tòxics tant per humans com per animals.

COST

Similar tot i que si escollim la Chalk paint necessitarem comprar una cera incolora adicional o un vernís per a protegir el moble ja que no té el vernís incorporat en el pot de pintura com sí que el té la Fusion.

CONCLUSIONS

Així doncs, podem treure com a conclusions que les dues pintures ens faciliten la decoració dels nostres mobles però que ademés, la Fusion Mineral Paint té una sèrie de punts a favor que no té la chalk paint:

És 100% lliure de tòxics, això fa que sigui una pintura segura tant per a adults com per a nens i animals.

S’estén millor que la Chalk paint perquè és més lleugera i això fa que ens sigui més fàcil d’aplicar, l’acabat sigui fi i amb menys textura, per tant ens estalviarem lijar el nostre moble una vegada pintat.

Aporta un acabat més durador ja que el pot de pintura Fusion Mineral Paint conté vernís.